Anunț concurs inspector cls. I (iulie 2019)

Imprimare

ANUNȚ

Primăria comunei Ponoarele, judeţul Mehedinti, organizează concurs pentru ocuparea postului:

- Funcţia publică de execuţie vacantă de inspector cls.I grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Buget finanţe-contabilitate, impozite - taxe locale, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ponoarele.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Ponoarele, Judeţul Mehedinti, în data de 12.08.2019, ora 1000 proba scrisă şi în data de 14.08.2019,ora 1000 interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei Ponoarele, Judeţul Mehedinti.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, , republicată(r2);

Condiţii specifice pentru funcția publică de inspector cls.I grad profesional debutant:

  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • cunoştinţe operare P.C. (Microsoft Office - modulele Word şi Excel) - nivel mediu;

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul de ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante, inspector cls.I grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Buget finanţe-contabilitate, impozite - taxe locale, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ponoarele.

  1. Constitutia Romaniei, republicata;
  2. PARTEA a III – a - Administraţia publică locală din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
  3. PARTEA a VI – a - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
  4. PARTEA a VII – a - Răspunderea administrativă din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
  5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
  6. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

Societăţi comerciale

Copyright 2011-2020 © Primăria Ponoarele. Original template by Hostgator | Instalat, modificat şi adaptat de klausnet.