ANUNȚ - Concurs pe posturi (mai 2017)

Imprimare

Primăria comunei Ponoarele, judeţul Mehedinti, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

- Funcţia publică de execuţie vacantă de inspector cls.I grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Buget finanţe-contabilitate, impozite - taxe locale şi asistentă socială, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ponoarele.

- Funcţia publică de execuţie vacantă de inspector cls.I grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Buget finanţe-contabilitate, impozite - taxe locale şi asistentă socială, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ponoarele.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Ponoarele, Judeţul Mehedinti, în data de 26.06.2017, ora 1000 proba scrisă şi în data de 28.06.2017,ora 1000 interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei Ponoarele, Judeţul Mehedinti.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, , republicată(r2);

Condiţii specifice pentru funcția publică de inspector cls.I grad profesional asistent:

 • studii superioare economice, de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de grad profesional asistent din clasa I;
 • cunoştinţe operare P.C. (Microsoft Office - modulele Word şi Excel) - nivel mediu;

Condiţii specifice pentru funcția publică de inspector cls.I grad profesional debutant:

 • studii superioare juridice sau administrative, de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • cunoştinţe operare P.C. (Microsoft Office - modulele Word şi Excel) - nivel mediu;

 

BIBLIOGRAFIE:

Pentru concursul de ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante, inspector cls.I grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Buget finanţe-contabilitate, impozite - taxe locale şi asistentă socială, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ponoarele.

 1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completările ulterioare; 
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici cu modificarile si completările ulterioare; 
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici ;
 4. OMF 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Ordinul nr. 1661/2003 al Ministrului Finanţelor publice privind aprobarea Normelor Metodologice de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primate sub formă de donaţii şi sponsorizări de către instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare.
 7. Legea nr.82/1991- legea contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare.
 8.  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru concursul de ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante, inspector cls.I grad profesional debuntant în cadrul Compartimentului Buget finanţe-contabilitate, impozite - taxe locale şi asistentă socială, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ponoarele.

 1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completările ulterioare; 
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici cu modificarile si completările ulterioare; 
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici ;
 4. O.G. 28/2008, privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul nr. 734/29.04.2015 al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019;
 6. Legea cadastrului si publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile si completările ulterioare;

Societăţi comerciale

Copyright 2011-2021 © Primăria Ponoarele. Original template by Hostgator | Instalat, modificat şi adaptat de klausnet.